STRESSHANTERING FÖR CHEFER

Om du verkligen, verkligen, verkligen vill ha en förändring!

INNEHÅLL

Få ett mer hållbart och roligt arbetsliv  - för dig som är chef

PROGRAMMET ”STRESSHANTERING FÖR CHEFER” ÄR FÖR DIG SOM HAR STORT ANSVAR OCH MÅNGA ARBETSUPPGIFTER.

Vad stämmer på dig?
• Du kan vara en nybliven chef eller ha lång erfarenhet.
• Du har behov av att få stöd och hjälp med att minska din stress och antalet arbetstimmar.
• Du är troligen rädd för din stressnivå och kanske nära utmattning.
• Du vill få ökad struktur, framförhållning och kontroll.
• Du hinner inte alltid med de strategiska arbetsuppgifterna.
• Du kanske arbetar på kvällar eller helger.
• Du längtar efter att känna en ökad arbetsglädje.
• Du hoppas på att få ett större flyt & flöde under dagen.
• Du ser fram till ett mer hållbart arbetsliv för dig.
• Du vill uppleva att du hunnit med fler roliga och viktiga arbetsuppgifter under dagen.
• Du önskar att ha mer kraft kvar efter arbetsdagens slut.
• Du vill öka ditt självledarskap.
• Du vill föregå med gott exempel.

Upplev att du har kontroll och styr din egen tid
Många situationer i arbetet kan skapa stress. Det kan exempelvis handla om för stor arbetsbörda, mycket övertid, svårighet att hålla tidsplaner för projekt, problem med planering och prioritering – listan kan göras lång.
När stressen blir för stor mår vi inte bra och vi fungerar sämre både i arbetet och privat.
Genom att lära oss mer om arbetsmetodik, planering och prioritering ges möjlighet till en bättre balans mellan arbete och fritid.

METODEN FÖR ÖKAD ARBETSGLÄDJE
Arbetet tar en stor tid av dygnets timmar och våra liv. Självledarskap är inget som alla har naturligt.
Det finns nycklar för hur du kan tänka och verktyg för det som kallas arbetsmetodik. Inget som du fått lära dig i skolan eller genom dina utbildningar. Du förutsätts kunna jobba på ett smart och rationellt sätt.
Det handlar om personlig effektivitet och professionell effektivitet.

PROFESSIONELL EFFEKTIVITET – SJÄLVLEDARSKAP - ARBETSMETODIK
”Get ready metoden” ger dig mer tid för det som du vill fokusera på, genom tekniker som förenklar och metoder som ökar ditt självledarskap.
En metod som utvecklats och förfinats under över 20 år med tusentals deltagare.
 
Satsa tid på dig själv och din egen utveckling, få ett roligt och hållbart arbetsliv.
Personlig effektivitet eller som det bör heta professionell effektivitet handlar om att du arbetar rationellt så att du får ökad tid för de mest intressanta arbetsuppgifterna.
Det är då du trivs och minskar din stress. Det är självledarskap.

FÖR VEM?
Du är chef och ledare. Du vill verkligen, verkligen, verkligen genomföra en förändring. Du vill satsa din kompetensbudget och din tid för att arbeta på ett smartare sätt.
Du vill få tid för det viktiga och roliga arbetsuppgifterna, de som attraherade dig den dagen du tackade jag till jobbet du har.
Programmet baseras på personlig/professionell effektivitet och självledarskap som stresshanteringsmetod och kan innehålla många områden.

KURSINNEHÅLL
Dina behov styr - min kunskap stödjer dig
Jag sätter ihop ett program så det passar dina nuvarande behov. Du är mycket motiverad för att förändra din situation. Du vill verkligen satsa tid, engagemang och din kompetensbudget för att förändra din situation. Om du önskar kan du göra en vetenskaplig stressmätning som beskriver din stress och utmattningsnivå.

Vilka områden väljer du?
Mål och strategisk planering
 Planering på lång sikt
 Planering och prioritering i vardagen
 Öka flyt & flöde, minska flytstopparna
 Förhalning
 Stötta medarbetarnas planering
 Struktur och ordning bland dokument
 Mejlmetodik
 Outlook-knep
 Mötesteknik
 Utveckla medarbetarsamtalet
 Olika personlighetsdrag
 Vetenskaplig stressmätning
 Stresshanteringsmetoder
 Balans mellan arbete och fritid
 Nyttan med Linkedin för chefer


ÄR DU HÖGKÄNSLIG
Programmet passar även utmärkt för högkänsliga chefer. Jag har själv personlighetsdraget Sensorisk bearbetningskänslighet och vet att det är en stor fördel som chef, och en utmaning.

MÅL
Genom att minska stressnivån och få bättre kontroll över arbetsmetoder och arbetstiden uppnår du en bättre balans mellan arbete och fritid.
 
Målen för utbildningen är att du:
• känner att du hinner uppfylla dina egna arbetsmål genom att arbeta på rätt sätt
• får bättre kontroll över dina arbetsuppgifter och därigenom mår bättre
• kan göra rätt prioriteringar och minska stressen genom framförhållning •levererar dina uppgifter i god tid utan att arbeta i sista stund
• får tekniker för hur du ska komma ihåg allt du ska göra
• sätter mål för din balans mellan arbete och fritid
• får övriga kunskaper och tekniker som du har behov av ur listan nedan.

MIN UTBILDNINGSMETODIK
Utveckling är en process. Min metod för förändring bygger på tre delar: Kunskap ger motivation. Attityd är den mentala beredskapen för förändring. Beteende är de inlärda mönstren som kan brytas och nya önskade vanor startas.
 
UPPLÄGG
8 individuella kurstillfällen 
á 2,5 timme under 12 månader.

VAR
Vi träffas i Vasastan, centralt i Stockholm.      

VÄLJ START OCH TAKT
De flest önskar träffas var 4:e vecka för att ha god tid att omsätta verktyg, metoder och för att ha tid för reflektion.
Du kan välja en snabbare väg om det passar dig bättre.
Räkna med att avsätta 1-2 timmar mellan kurstillfällena.

DO IT NOW - INGEN FÖRHALNING - KOSTAR INGET 
Kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal.
Så ser vi om vi matchar.
Tryck på knappen här ovan och fyll i formuläret så återkommer jag
.   

KOMPETENSINVESTERING – SATSA PÅ DIG SJÄLV
Kursen/programmet: Stresshantering – för chefer
innehåller 8 individuella kurstillfällen á 2,5 timme under 12 månader.
Pris 39.000 kr exkl. moms faktureras till din organisation.
 
INTYG
Det finns ett intyg för programmet i ledarskap och professionell effektivitet

DIN MENTOR OCH KURSLEDARE
Jag har arbetat som konsult i 5 år, VD i 10 år och som föreläsare, författare, utbildare, mentor och coach i över 23 år.
Planeringsexpert med stor kunskap om praktiska stresshanteringsmetoder.  
Skrivit tre fackböcker om arbetsmetodik och planering.
Jag är mycket konkret, engagerad i mina deltagare och lägger ned mycket tid för att anpassa programmet till deltagarens behov.  

”Jag älskar att få vara med om att ge dig verktyg som du direkt kan använda i ditt arbete. Det ger mig en sån stor glädje att hjälpa andra att få en ökad struktur och glädje i jobbet. Jag arbetar i mitt företag Get ready – HSPacademy sedan år 2000. 

Mina expertområden är arbetsmetodik, högkänslighet, stresshantering och karriärutveckling. 

Jag har sammanställt mina bästa tips från mina tre böcker, föreläsningar och kurser som jag vill dela med mig till dig. 

Jag använder alla mina metoder själv för att inte komma upp i för hög stressnivå."
 
Välkommen att höra av dig för ett förutsättningslöst samtal"

Helén Vedlé
din egen arbetsmetodikexpert 
 


Tveka inte - gör något åt din situation idag. Det är du värd!
Kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal.
Tryck på knappen här nedan och fyll i formuläret så återkommer jag.

 

FRÅGOR
Mejla gärna:    info@getready.se      

STRESSHANTERING FÖR CHEFER

Om du verkligen, verkligen, verkligen vill ha en förändring!

Helén Vedlé

KURSLEDARE - KURSSKAPARE - HSPpedagog

  HSPpedagog - Arbetsmetodikexpert - Planeringsexpert - Karriärcoach

  • Min drivkraft är att hjälpa dig som verkligen, verkligen, verkligen vill förändra ditt liv för att skapa DITT HÄRLIGA LIV.
  • Det vill jag göra genom pedagogisk kurser som ger kunskap samt möjlighet att göra övningar och reflektera.
  • Under de senaste 25 åren har jag hjälpt över tiotusen människor att minska stress sin genom mina kurser i arbetsmetodik för ett hållbart arbetsliv.
  • Sedan år 1999 har jag hjälpt tusentals deltagare att söka vägen till DRÖMJOBBET. Det räcker inte med att ställa coachade frågor. Jag använder verktyg och övningar som hjälper dig att se vad du vill göra.
  • Jag förstod att jag är högkänslig 2012 och det innebar en stor förändring i mitt liv. Plötsligt förstod jag så mycket mer. Allt blev så mycket lättare. Nu förstod jag mer av mina reaktioner och vad jag behöver. Jag vill hjälpa andra högkänsliga att förstå sig själva och skapa ett härligt liv med alla de förmågor vi har. Därför är jag HSPpedagog istället för HSPcoach.
  • De senaste åren har jag hållit hundratals individuella kurser och föreläsningar inom högkänslighet.
  • Mitt CV består bland annat av VD i tio år, konsult i fem år och drivit mitt företag Get ready!-HSPacademy sedan år 2000.
  • Certifierad livs-och karriärcoach (1999). Certifierad Stressprofilen® & Arbetsmiljöprofilen® (2001). Diplomerad IHR. Mental tränare & certifierad stresspedagog. Pluggat pedagogik & beteendevetenskap.
  • Jag har skrivit tre böcker om arbetsmetodik för ett hållbart arbetsliv och skapat flera kalendrar.
  • Mest uppskattning får jag av mina deltagare för att jag ger så bra konkreta verktyg för att komma till nästa insikt - istället för coachingfrågor där du ska finna fram svaren i din hjärna som snurrar runt i samma spår.

  ”Min roll som utbildare och coach är att vara ett stöd i din förändringsprocess. 

  Min ambition är att hela tiden vara ett steg före dig på din väg att finna ditt inre svar.”

  MINA DEVISER
  “Varje dag börjar med nya möjligheter”
  "Förstå = Leva det bästa livet"
  “De bästa arbetsåren ligger framför oss”