GDPR (integritetspolicy)

Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi ser det som en självklarhet att varken sälja, handla eller hyra ut dina personliga uppgifter till andra och vi följer givetvis de regler som finns i dataskyddsförordningen. Enligt dataskyddsförordningen ska våra kunder få information om hur dennes personuppgifter behandlas vilket vi beskriver nedan.


Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig enligt följande:

1. VID KÖP AV VÅRA TJÄNSTER
För- och efternamn, Personnummer, ev. Företag/Organisation, Adress, Mejladress, Telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna leverera vår tjänst till dig och för bokföringslagen. Vi får uppgifterna personligen från dig när du genomför ett köp på vår sida. Dina uppgifter sparas hos vår kursportalleverantör New Zenler och hos vår betalleverantör Stripe samt hos vår bokföringsleverantör Speedledger. Dina uppgifter sparas i 7 år enligt bokföringslagen. Efter det raderas dina uppgifter om du inte längre är kund hos oss.

2. VID NEDLADDNING AV GRATISPRODUKTER
Vi sparar namn och mailadress hos vår mejlleverantör New Zenler samt i Outlook för utskick av gratisprodukter som i sin tur används till informationsmejl och kampanjer för Get ready/HSPacademy. De uppgifterna fyller du själv i och samtycker till när du anmäler dig till en gratiskurs eller nedladdningsbar gåva. Du kan när du vill med ett enkelt klick avsluta utskicken från oss.

3. I KURSER & MEDLEMSKAP
Ditt namn och mejladress finns även registrerad i vår kursportalen New Zenler då det är din inloggning till den kurs eller medlemskap som du har köpt. Betalar du kursen via vår kursportal så lämnar du även dina betaluppgifter till vår säkra betalningsleverantör Paypal/Stripe samt hos vår bokföringsleverantör Speedledger. Vi sparar inspelade gruppsamtal för att du ska kunna gå tillbaka och lyssna om du har missat ett gruppsamtal. De samtalen sparas så länge de är aktuella, sedan raderas dem. Samtalen sparas hos vår molntjänstleverantör Vimeo och på kurssidan.

4. PÅ VÅR HEMSIDA
Vi sparar referensutlåtande som text, bild eller video av kunder som har givit ett skriftligt godkännande. Det sparas på vår kursportal och vår  hemsida tills vi ersätter dem med nya eller tills vår referens vill att de ska tas bort.

5. KUNDUNDERSÖKNINGAR / UTVÄRDERINGAR
Vi sparar kundundersökningar och utvärderingar som du självmant har svarat på och samtyckt till i Google Drive. De sparas så länge vi arbetar med materialet och sedan raderas det.

6. SAMMANFATTNINGSVIS
Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och delar eller säljer dem inte vidare till någon tredjepart. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@getready.se
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter efter att du har kontaktat oss med ditt önskemål och inte känner dig tillfreds.
Då har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Uppdaterad 2021.05.12