Hitta din inre styrka som högkänslig – 8 steg som stärker självkänslan & självförtroendet

För dig som verkligen vill satsa tid på att stärka din självbild. Konkret metod. Mycket bra om du vill byta jobb. Online.

OM PROGRAMMET

20 % RABATT PÅ KURSPRISET TOM 30 JULI 2024

Mejla info@getready.se så får du en kod.SAGT OM PROGRAMMET 
”Jag ville delta för att jag har haft ett väldigt dåligt självförtroende på jobbet de senaste åren och ville gärna försöka jobba på min självkänsla. 
Det var en givande kurs där man verkligen får identifiera och hitta sina styrkor som ger en bra självinsikt vilket utvecklar en som person. 
Tycker upplägget har varit bra, väldigt metodiskt och pedagogiskt. Insikterna kommer vara till nytta när man söker jobb och vid utvecklingssamtal, men för min del även för att jobba vidare med mina styrkor och drivkrafter i min personliga utveckling. 
En givande kurs full av stärkande insikter som gör att du ser och utvecklar din potential som högkänslig.”  
Carina. 2023.08.21. Gått onlinekursen: Hitta din inre styrka som högkänslig.


BÖRJA VÄRDERA DIG SJÄLV  
Har du en känsla av att inte riktigt duga, att andra är bättre och verkar tro på sig själva mer?
Genom det vi har upplevt i livet kan vi som högkänsliga ha en lägre självkänsla och/eller ett lägre självförtroende. 
Kanske har du inte varit uppskattad för vem du är, för att andra inte förstått dig.  
Kanske har du känt dig annorlunda, eftersom vi tillhör en minoritet.  
Kanske har du varit utsatt för mobbning eller nedvärderande ord.  
Kanske har du själv överpresterat och gått in i för hög stress för att bevisa.  
Kanske har du inte riktigt gått igenom dina styrkor och erkänt dem.  
Kanske har du inte haft koll på hur du ska beskriva dina styrkor i arbetssituationer.

Du är värd
att sätta ord på dina styrkor,
stärka dina självkänsla och ditt självförtroende.


TECKEN PÅ ATT DET HÄR PROGAMMET ÄR FÖR DIG
Om du kryssar för fler än 5 punkter så kommer du att få god hjälp.
UPPLEVER DU ATT DU
.  är trött på att nedvärdera dig själv
.  inte tagit tag i att sätta ord på dina styrkor
.  har en för låg självkänsla
.  slösar tid på att känna dig otillräcklig, underskattad och kanske underbetald
.  hindrar dig pga hur du tänker om dig själv och dina möjligheter
.  är rädd för att du inte är tillräckligt bra
.  bekräftar ditt egenvärde genom andras åsikter om dig
-  ifrågasätter din kompetens och rädd för att vara en ”bluff”
.  blir frustrerad av att snurra runt i samma gamla tankar om dig själv
.  inte alltid upplever dig själv som värdefull. 

Du är värd att sätta ord på dina styrkor, stärka dina självkänsla och ditt självförtroende.


PROGAMMET PASSAR BRA FÖR DIG SOM
- Verkligen vill stärka din självkänsla.
- Verkligen vill stärka ditt självförtroende.
- Verkligen vill satsa på ditt välmående.
- Verkligen vill gå från självtvivel till självkärlek.
- Verkligen vill sätta ord på dina styrkor.
- Verkligen vill kunna berätta om dina styrkor.
- Verkligen tror på att det kan finnas en väg för dig om du har rätt verktyg.
- Verkligen vill göra en förändring i hur du ser på dig själv.
- Verkligen vill lägga ner tid på att se dig själv med ljusare ögon.

 

PROGAMMET PASSAR ÄVEN BRA FÖR DIG SOM
- Vill ta första steget för att finna ditt drömjobb.
- Vill stärka självkänslan för att nå dina mål.
- Vill förbereda dig bättre för dina lönesamtal.
- Vill förbereda dig bättre för dina utvecklingssamtal.
- Vill tydligt kunna berätta om din kompetens i en intervju. 
 


SAGT OM PROGRAMMET
Jag ville delta för att jag har haft ett väldigt dåligt självförtroende på jobbet de senaste åren och ville gärna försöka jobba på min självkänsla. Det var en givande kurs där man verkligen får identifiera och hitta sina styrkor som ger en bra självinsikt vilket utvecklar en som person. Tycker upplägget har varit bra, väldigt metodiskt och pedagogiskt. Insikterna kommer vara till nytta när man söker jobb och vid utvecklingssamtal, men för min del även för att jobba vidare med mina styrkor och drivkrafter i min personliga utveckling. En givande kurs full av stärkande insikter som gör att du ser och utvecklar din potential som högkänslig.” 
Carina. 2023.08.21. Gått onlinekursen: Hitta din inre styrka som högkänslig.

DETTA FÅR DU
8 filmer med arbetsblad som ger dig en möjlighet att djupdyka i din kompetens. Du går igenom steg för steg de olika områdena som stärker hur du tänker om dig själv.
Varje del innehåller en film som ger dig en djupare förståelse för dina kompetensområden och guidar dig igenom arbetsbladen.
Genom de tydliga och smarta arbetsbladen sätter du ord på dina styrkor och ger dig även en chans att besluta om det är något du vill utveckla.
Steg 1   Dina styrkor som högkänslig.
Steg 2   Dina styrkor som dej själv.
Steg 3   Dina styrkor som du kan använda.
Steg 4   Dina styrkor som andra ser.
Steg 5   Dina styrkor som du lyckats med.
Steg 6   Dina styrkor av allt du lärt dig.
Steg 7   Dina styrkor som motiverar dig och ger dig kraft.
Steg 8   Se alla dina styrkor samlade och fortsätt stärka dig
.  


ONLINEKURS - HUR GÅR DET TILL? 
E-kurs/onlinekurs är en distanskurs. Programmet får du tillgång till genom din dator. Du loggar in när du själv önskar. När du anmält dig och betalt får du direkt tillgång till programmet/kursen. 
1  Du loggar in via din dator.   
2  Du lyssnar till kortare föreläsningar och inspiration inför reflektionsövningarna   
3  Laddar ned övningarna som du kan skriva ut (egen skrivare/biblioteket).  Du kan också läsa på skärmen och skriva i en anteckningsbok.   
4  Du får nya tankar och inspiration när du arbetar med de konkreta övningarna. Övningarna som ger dig många tips att välja från. Hjälper dig att komma fram till hur du kan skapa ditt bästa liv. 
Du har tillgång till kursen i de antal månader du köpt och går den i din egen takt.  Du kan logga in hur många gånger du vill. 

GÅ KURSEN I DIN EGEN TAKT
Kursen är webbaserad självstudiekurs, som du går när det passar dig. Du har tillgång till filmer och övningar genom kursportalen. 
Du kan välja att gå intensivt eller med lite utrymme mellan stegen. Jag rekommenderar att du väntar minst ett par dagar mellan varje steg. 
De flesta önskar ta ett steg varje eller varannan vecka. Känn efter vad som fungerar bäst för dig och din livssituation. 
Du har tillgång till kursen i 5 månader. med möjlighet till en månads förlängning.  


SAGT OM PROGRAMMET 
”Tack för en innehållsrik och väl strukturerad kurs! Ger den 5 stjärnor av 5. 
Kursen är bra för att kunna ge sig själv tid att tänka över vem man är och vad man ska använda sina förmågor till. 
Jag har stärkt min känsla av att jag vet att jag har förmågor som är en resurs och stärkt mig i att behöva förstå när de är mest användbara. 
Har också stärkt mig i att det faktiskt går att hitta sitt drömjobb och att det kräver att man tror att man kan och att det finns tro på att man är värd att jobba med sig själv.” 
Marina. 2023.08.10. Gått onlinekursen: Hitta din inre styrka som högkänslig.


KONKRET HJÄLP
Om jag frågar dig, vilka är dina 5 starkaste egenskaper och vilka är dina starkaste färdigheter. 
Kan du inte snabbt svara - då är programmet verkligen för dig. 
Tänk om du får 100 förslag på vad dina starkaste egenskaper kunde vara av mig, som du kan välja bland. Konkreta övningar där du får hjälp med att tänka nya tankar och komma ur ältande.
Genom konkreta arbetsblad får du nu chansen att på ett smart sätt börja beskriva dig själv, för dig själv och för andra, när du behöver det.
Du sätter ord på hela din kompetens: högkänsliga styrkor, egenskaper, färdigheter, kunskap, erfarenheter, prestationer, drivkrafter. 
När vi namnger våra styrkor så stärker vi vår självkänsla och vårt självförtroende.
Programmets 8 steg innehåller filmer, fördjupning och ca 6 arbetsblad per steg.

EN HÄRLIGT STÄRKANDE RESA 
Du kommer i programmet Hitta din inre styrka som högkänslig med hjälp av åtta steg kunna tydliggöra och sätta ord på hela din kompetens. Du ökar din egen självrespekt och kan beskriva dig tydligt för andra när du har behov av det. Att satsa på sig själv är en investering i din egen framtid och välbefinnande. Genom att se hela din kompetens ökar du din självkänsla och ditt självförtroende och möjligheterna till att finna vad du vill satsa på i framtiden. 
Att satsa på dig själv är också ett sätt att visa dig själv att du är värd att investera i.
 
Självkänslan är dina tankar och känslor om dig själv. 
Vem du är. Självkänslan påverkar hur du mår psykiskt. En stark självkänsla kan göra det lättare att hantera stress och komma överens med andra. En stark självkänsla innebär att du är mer nöjd med dig själv och känner att du är värdefull. 

Självförtroendet är dina tankar om vad du kan göra. 
En tillit till dig själv och din förmåga att klara av olika situationer och utmaningar i livet. Självförtroendet innebär också att våga vara sig själv och visa upp sin unika personlighet utan att känna sig osäker och obekväm. Det är vanligt att självkänslan och självförtroendet hänger ihop. Men självförtroendet kan också vara starkt, samtidigt som självkänslan är svag. Du litar på att du kan prestera, men har svårt att känna att du duger som du är.


VARMT VÄLKOMMEN!

Programmet baseras på mina över 20 års erfarenhet som karriärcoach, föreläsare, kursledare och coach för över 1000 deltagare. Jag är högkänslig.

Jag älskar när något är pedagogiskt, konkret och tydligt.  
Som högkänsliga funderar, grubblar och ältar vi, därför får vi stor hjälp när vi tar tag i något konkret och jobbar med det. Då ser vi nya bilder, finner nya lösningar.  

Har mött så många som drömmer och ett annat liv, både privat och i arbbetslivet. De som vill förändra, våga, men som ser hinder i hur de ser på sig själva. Genom att konkret och grundligt gå igenom alla sidor av sig själv, så har jag sett växande och glädje.  

Hitta din inre styrka som högkänslig bygger på första steget i mitt karriärcoachprogram – Vem är jag! 

Jag har gjort om och än en gång förfinat och fördjupat mitt konkreta material som jag för första gången skapade år 2000. Nu är det anpassat för oss högkänsliga och så att du får tillgång till materialet till en lägre kostnad, än när du går individuellt hos mig.  

Vill du ha hjälp med att ta ditt nästa steg, så tror jag att du kommit rätt.

Vill du starta din resa till att finna ditt drömjobb, då har du också kommit rätt.
Min önskan är att du ska sätta ett större värde på dig själv genom programmet.  


Läs gärna vad tidigare deltagare sagt om programmet (se längre ned på sidan).

Soliga och varma högkänsliga hälsningar
Helén Vedlé 

Högkänslig och ständigt i utveckling    
 
Livet är nu.
Satsa på dig själv och ditt välmående.

KURSPRIS

INVESTERA I DIG SJÄLV 
TA BESLUT NU FÖRHALA INTE – DET ÄR DIN TID 
DU ÄR VÄRD ATT SÄTTA ORD PÅ DINA STYRKOR 
BESTÄLL IDAG 


KOSTAR DIG MINDRE ÄN 2 MASSAGTILLFÄLLEN ELLER 10 LUNCHER PÅ STAN 
OCH STÄRKER DIG MYCKET LÄNGRE


JA - DET ÄR DAGS FÖR MIG ATT INVESTERA I MITT VÄLMÅNENDE!
Privatpersoner 1.380 kr, betala med kort, få tillgång direkt. 
Privatpersoner: 1.430 kr, betala med swish, få tillgång inom 24 timmar.*) 
Företag: 1.380 kr + 25% moms, betala mot faktura, tillgång inom 48 timmar.**)
 
*) mejla förnamn + efternamn + mejladress + telefonnummer till info@getready.se så hanterar jag din inloggning manuellt och du får mejl med information om inloggning.
**) mejla till info@getready.se och ange fakturauppgifterna.
 


RABATT 
Du får 30% rabatt på kursen om 
* du är medlem i Sveriges förening för högkänsliga. 
* du är 100% arbetslös, 100% sjukskriven, studerande, pensionär. 
Mejla  info@getready.se så får du din rabattkod. 


KÖP ÖVNINGAR I PAPPERSFORM
Har du ingen kopiator och vill skriva direkt i övningsblanketterna
kan du beställa de över 60 arken och få dem i ett brev hem till dig.
190 kr inkl moms och inklusive 60 kr i porto.
mejla för beställning: info@getready.se

Hitta din inre styrka som högkänslig

1380 SEK

  • 8 värdefulla steg. Tillgång 5 månader.

BETALA MED KORT NU

Hitta din inre styrka som högkänslig +brev

1680 SEK

  • Kurs inkl alla 40 övningarna utskrivna. Inkl 72 kr i porto.

BETALA MED KORT NU

REKOMMENDATIONER

Lotta
Eriksson

”När jag såg kursen tyckte jag att det stämde precis med det jag behöver fokusera på. Mig själv och mina färdigheter för att kunna öka min självkänsla. Det har varit värdefullt att se mig själv utifrån övningarna och se tydligt vad jag är bra på. Jag har mycket att jobba vidare på för att fortsätta att stärka mig själv och nu ser jag tydligare var jag vill lägga fokus. Jag tycker Helén är träffsäker som alltid! Denna kurs "Hitta din inre styrka som högkänslig" har gjort stor skillnad för mig! Det har blivit tydligt för mig vad som driver mig och framför allt vad jag vill jobba vidare med. Tack Helén!”
Lotta Eriksson. 2023.08.09. Gått onlinekursen: Hitta din inre styrka som högkänslig.

Marina

”Tack för en innehållsrik och väl strukturerad kurs! Ger den 5 stjärnor av 5. Kursen är bra för att kunna ge sig själv tid att tänka över vem man är och vad man ska använda sina förmågor till. Jag har stärkt min känsla av att jag vet att jag har förmågor som är en resurs och stärkt mig i att behöva förstå när de är mest användbara. Har också stärkt mig i att det faktiskt går att hitta sitt drömjobb och att det kräver att man tror att man kan och att det finns tro på att man är värd att jobba med sig själv.”
Marina. 2023.08.10. Gått onlinekursen: Hitta din inre styrka som högkänslig.

Stina

”En omfattande och väl genomarbetad kurs. Väldigt tydlig, pedagogisk, logisk och konsekvent. Rekommenderas till den som ytterligare vill ringa in olika aspekter i sin personlighet och hur dessa kan användas som kraftfulla verktyg i sin egen utveckling, såväl privat som professionellt.”
Stina. 2023.08.01. Gått onlinekursen: Hitta din inre styrka som högkänslig.

Karin

”En styrka med kursen är att den både är bred och djup. Bred eftersom den innehåller många områden och djup för att man inom varje steg gör en gedigen inre research. Att göra en "inventering av mig själv" kändes som en fin present till mig själv. Ta chansen och inventera dina kompetenser - du är nog rikare än du tror! Utvecklande kurs för både privatliv och arbetsliv - ge dig själv denna positiva knuff framåt!”
Karin. 2023.08.13. Gått onlinekursen: Hitta din inre styrka som högkänslig.

Lena

”Jag såg kursen som en intressant möjlighet till personlig utveckling. Den visade sig samtidigt vara ett jättebra verktyg för att göra en grundlig inventering av ens styrkor, kompetens och drivkrafter. Upplägget är bra och följer en tydlig, röd tråd, med inledande filmer som kompletterar det skriftliga materialet. Det är förnämligt att kunna genomföra kursen i egen takt och med full geografisk frihet. Grattis, Helén – du har skapat en genomtänkt och mycket användbar online-kurs!”
Lena, egen företagare. 2023.08.15. Gått onlinekursen: Hitta din inre styrka som högkänslig.

Carina

”Jag ville delta för att jag har haft ett väldigt dåligt självförtroende på jobbet de senaste åren och ville gärna försöka jobba på min självkänsla. Det var en givande kurs där man verkligen får identifiera och hitta sina styrkor som ger en bra självinsikt vilket utvecklar en som person. Tycker upplägget har varit bra, väldigt metodiskt och pedagogiskt. Insikterna kommer vara till nytta när man söker jobb och vid utvecklingssamtal, men för min del även för att jobba vidare med mina styrkor och drivkrafter i min personliga utveckling. En givande kurs full av stärkande insikter som gör att du ser och utvecklar din potential som högkänslig.”
Carina. 2023.08.21. Gått onlinekursen: Hitta din inre styrka som högkänslig.

Helene

”Jag ville delta i kursen för att inventera vad jag kan, vill och ska göra. Behövde styrning och verktyg för det. Dessutom undrade jag om jag kunde något.
Jag har genom kursen stärkt min självkänsla och mitt självförtroende, även konstaterat att jag kan en hel del😊…”  
Helene. 2023.08.22. Gått onlinekursen: Hitta din inre styrka som högkänslig.

Rebecka

"Är du i arbetssökande process eller allmänt gått i fundering på dina svar på frågorna: Vem är du och vad är dina starkaste egenskaper och färdigheter? Då tycker jag du ska ta chansen som jag gjorde att gå denna kurs. En mycket givande kurs som stärker både din självkänsla och självförmåga, både på fritiden och i arbetslivet. Något jag speciellt uppskattat med kursen är att den delats upp i 8 steg med olika fokusområden, det gör att varje del läggs lika mycket tid på och inget kommer underskymt."
Rebecka. 2023.09.01. Gått onlinekursen: Hitta din inre styrka som högkänslig.

Karin S

"Det har blivit ännu tydligare för mig vilka områden jag faktiskt är bra på och vad jag själv skulle vilja utveckla!
Väldigt intressant med drivkrafter och att fundera över vad som verkligen driver mig!
Mejlen från dig som kommit under kurstiden är bra att få, man blir inspirerad.”
Karin S. 2023.09.04. Gått onlinekursen: Hitta din inre styrka som högkänslig. 

Moa

"Kursen är djupgående och gedigen. Filmerna är bra att lyssna på och gör att jag kommer i gång med uppgifterna. Övningarna är konkreta och genomtänkta. Att välja ord och påståenden har hjälpt mig otroligt mycket! Det jag kommit fram till är viktigt för hela mitt liv och främst för att kunna hitta en väg framåt yrkesmässigt.”
Moa. 2023.09.08. Gått onlinekursen: Hitta din inre styrka som högkänslig. 

Helene

"Jag har verkligen stärkt både självförtroendet och självkänslan, så tack Helén för att du gjort denna kurs möjlig att gå online! Så otroligt nyttig kurs att genomföra för att få reda på mer om mig själv som jag inte tänkt på eller trott om mig själv. Jag har upptäckt dolda/glömda styrkor jag har inom många områden. 
Har vuxit som människa - jag är mer än jag trodde!"
Helene. 2024.02.27. Gått onlinekursen: Hitta din inre styrka som högkänslig. 

Joakim

"Jag har länge förstått att jag är HSP och för min del så har det hänt saker så jag har haft svårt att beskriva mig själv på ett positivt sätt. Var ute efter att söka nytt jobb och kände att jag måste bli bättre på att kunna berätta om mina styrkor. Kursen var så mycket mer omfattande än jag trodde. La ner mycket energi och känner mig trygg inför kommande intervjuer. Känner mig dessutom styrkt".
Joakim. 2024.04.27. Gått onlinekursen: Hitta din inre styrka som högkänslig.